Общи условия на Мармото

Общи условия

1. Предварителни записвания и предварителни онлайн резервации
Мармото ЕООД приема предварителни резервации, направени през интернет страницата на компанията, без да е необходимо плащане за направената резервация. За всяко резервирано място се изисква капаро, което трябва да се плати до крайния срок за плащане, който ще бъде обявен за всяко едно пътуване поотделно. Ако капарото за резервираните места не бъде заплатено до поставените срокове, резервация ще бъде анулирана.

2. Резервации, капаро и финални плащания
Клиентът трябва да използва онлайн системата за резервации на Мармото ЕООД, за резервиране на място за пътуване. След приключване на процеса на резервиране, клиентът трябва да получи автоматичен мейл за потвърждение, с което се установява, че резервирането на място е преминало успешно. Ако такъв мейл не се получи, резервацията следва да се счита за неуспешна. След получаването на мейла за потвърждение, клиентът ще получи и мейл от представител на Мармото ЕООД. Резервацията се счита за валидна след получаването на двата мейла, а именно мейла за потвърждение и мейла от представителя на компанията.
Ако резервацията се направи до срока за предварителни записвания, клиентът трябва да заплати капаро до посочения краен срок за капариране. Ако обаче резервацията се прави след срока за предварителни записвания, клиентът трябва да плати капаро в рамките на следващите два работни дни. Ако капарото не бъде заплатено в зададеното време, резервацията ще бъде отменена.
След плащането на капарото, клиентът трябва да заплати останалата дължима сума до крайния срок за плащане, който се определя индивидуално за всяко пътуване. Ако окончателното плащане не бъде направено в зададения срок, то тогава резервацията се анулира и депозита се задържа от компанията.
Ако резервацията е направена 30 или по-малко дни преди крайния срок за финални плащания, се очаква клиентът да изплати цялата дължима сума в следващите два работни дни. Ако не се получи такова плащане, резервацията бива анулирана.
Начините за осъществяване на плащане са посочени в системата за резервации. Ако избраният начин за заплащане има такси, то те са за сметка на клиента. Ако има банкови такси приспаднати от плащането получено от Мармото ЕООД, следва клиентът да ги покрие със следващия банков превод.

3. Цени
Всички цени са без ДДС. Цените на пакетите за настаняване включват настаняване и всички режийни разходи (вода, електричество, отопление), както и ски карта за посочения период. В цената не се включват: административни такси, ваканционни такси, разходи по телекомуникационни и допълнителни услуги, направени по време на престоя, застраховка и депозит.
В цената за транспорт се включва автобусен транспорт от София до конкретния ски курорт и обратно. Всякакви индивидуални разходи, възникнали по време на пътуването не са включени в цената. Храни и напитки също не са включени в цената. Локални пътувания в курорта или около него могат да бъдат включени или изключени от цената за пътуване. Тези детайли ще бъдат определени за всяко пътуване поотделно.

4. Туристически и ваканционни такси
Туристическата или ваканционната такса се събира от името на местния общински съвет и не е включена в цената на пътуването. Тя трябва да се плати на мястото на настаняването и е задължителна. За някои места Мармото ЕООД се задължава да събере таксите директно от клиента, в този случай, таксите се прибавят към цената за настаняване.

5. Промени и анулиране
Промените на датата или типа на настаняване се приемат до 45 дни преди датата на пристигане, но в зависимост от наличните места. Промени след този 45 дневен срок могат да се приемат, но в зависимост от свободните налични места и е възможно да се налагат допълните такси.
Мармото ЕООД трябва да бъде уведомен с писмо или чрез електронната поща за всяко анулиране. За дата на анулиране се счита датата на получаване на писменото уведомление.
Условията за анулиране са следните (освен ако изрично не е посочено друго в потвърждението):
– В периода след срока за капариране на предварителни записвания до 61 дни преди пътуване: депозитът се задържа;
– От 60 дни до 45 дни преди пътуване: 50 % от цената на закупеното място се удържа;
– От 44 дни до 21 дни преди пътуване: 80 % от цената на закупеното място се удържа;
– При по-малко от 20 дни преди пътуване: 100 % от цената на закупеното място се удържа;
Ако клиентът не се появи на мястото на резервация се задържат 100 % от цената на  закупеното място, както и всички местни и административни такси.

5.1. Условия за канселиране при Covid-19
При извънредна Covid-19 ситуация туристическият оператор има задължението да възстанови цялата заплатена сума за туристическия пакет (настаняване + ски карта) с изключение на “Covid-19 такса резервация”. 
Ситуации, валидни за възстановяване на заплатената сума са:
 – Затворена почивна станция за настаняване и/или затворена ски зона (Сумата не подлежи на възстановяване ако туристическият оператор намери адекватна алтернатива за настаняването).
 – Забрана за влизане във Франция.
Ситуации, при които не се възстановява заплатената сума: 
 – Диагностициран човек с Covid-19, който не може да пътува. 
 – Карантиниран човек, заради контакт с болен с Covid-19, което го възпрепятства да пътува. 
 – Заразен по време на пътуването човек с Covid-19, което налага неговото хоспитализиране или поставяне под карантина. 
 – Всяка друго медицинско състояние, свързано с Covid-19, което не позволява пътуване. 
 – Забранено излизане от България.
 – Забранено транзитно преминаване през трета държава. 
 – Всяка друга ситуация, изрично не упомената по-горе като условие, подлежащо на възстановяване на заплатената сума. 

6. Възможни промени по договора
В случай, че Мармото ЕООД трябва да направи промени на който и да е от основните елементи на договора, клиентът има право да поиска обезщетение без да е необходима обосновка. При получаване на известие от Мармото ЕООД за подобна промяна, клиентът има право:
– да прекрати договора и да получи незабавно всички платени суми без неустойка;
– да приеме промените предложени от компанията. В този случай, от двете страни се подписва анекс към договора указващ измененията. Всяко евентуално намаление на цените ще бъде приспаднато от оставащи дължими суми. Ако пълното плащане вече е направено, разликата ще бъде възстановена преди датата на пътуване.
Изключения: Мармото ЕООД не поема отговорност в случай на обективни пречки или всякакви други непредвидени ситуации, които могат да възникнат след резервацията, като например пълното или частично спиране на дадено съоръжени, отказ за групови настанявания от местното общество в курорта, закриване или промяна на цените поради финансови сътресения, фалит на подизпълнител на услуги, метеорологични условия, терористични заплахи и други. Мармото ЕООД не поема отговорност в случай на анулиране на безплатните пътувания до други ски курорти или ски зони, поради прекратяване на договора между тях или възникнали промени във взаимоотношенията на партниращите си курорти и ски зони. Мармото ЕООД носи отговорност при промяна или прекратяване на договора преди датата на пътуване, не по вина на клиента. В такъв случай всички платени суми от клиента, ще бъдат възстановени без неустойка. Горепосочените клаузи не трябва да попречат на извънсъдебно споразумение с цел организиране на почивка за компенсация, предложена от компанията.

7. Прехвърляне на договора
Договорът може да бъде прехвърлен на всяко едно лице, което отговаря на всички условия, свързани с даденото пътуване и при условие, че Мармото ЕООД бъде уведомен, не по-късно от 7 дни преди датата на уговореното пътуване. Човекът, който прехвърля договора и човекът, на когото договора бива прехвърлен трябва да са съвместно и взаимно отговорни към Мармото ЕООД, във връзка с всички дължими плащания и допълнителни такси, свързани с трансфера. Ако тези разходи надвишават публикуваните или уточнените по договор цени, документи за допълнителните разходи ще бъдат предоставени.

8. Пристигане и отпътуване
Ако не са заплатени всички дължими суми, ключът от жилището няма да бъде предоставен, дори и клиентът да се появи на мястото на резервация. В деня на пристигането, ключовете ще бъдат предоставени между 17:00 часа и 20:00 часа. Ако клиентът пристигне по-късно може да се свърже по телефона с местния партньор на Мармото ЕООД, за да разбере как и къде ще му бъдат предоставени ключовете/кодовете.  В деня на отпътуване, ключовете трябва да бъдат върнати до 10 часа, в зависимост от време за инвентаризация, насрочено от Мармото ЕООД или местния партньор, който не може да бъде променен.

9. Депозит/гаранция
Депозитът (гаранцията) се изисква в момента на пристигане, той варира от 200 – 1200 евро за апартамент/студио, като точната сума се посочва в момента на резервацията. Този депозит се връща в края на престоя, след плащане на допълнителните услуги консумирани от клиента. Възможно е да бъдат удържани суми за щети съгласно инвентарния лист, подписан при настаняване.
Внимание: Този депозит се изплаща директно на местния партньор, осигуряващ настаняването, Мармото ЕООД не събира тези депозити от клиентите и не е в ролята на посредник между клиента и партньора. Всякакви преговори или дебати по отношение на депозита и сумите, приспаднати от него, трябва да бъдат решени между клиента и партньора, осигуряващ настаняването. Мармото ЕООД не предявява претенции по отношение на депозитите и от двете страни.
Ако клиентът използва автобусен транспорт, глоби могат да бъдат налагани при щети нанесени на автобуса или неспазване на правилата в автобуса, установени от фирмата превозвач.

10. Правила при настаняване
Набор от правила ще бъдат поставени, за да се улеснят туристите и за да бъде престоят им приятен по време на почивката. От съществено значение е, те да бъдат прочетени още при самото пристигане и да се спазват по време на целия престой.

11. Ранно отпътуване
Освен в случай на непредвидими събития, определени от френското и европейското право, клиентът трябва да информира веднага местния партньор, осигуряващ настаняването, относно всякакви претенции за несъответствие между очакваната и предоставена квартира, качеството или чистотата на квартирата. Местната агенция ще направи всичко възможно за отстраняване на възникналите проблеми в най-кратък срок. Ако проблемът не може да бъде разрешен, Мармото ЕООД трябва да бъде уведомен с писмена и устна форма (електронна поща и телефонен разговор) в рамките на един ден след пристигането или след като е възникнал проблема. Без доказателства за твърденията, клиентът не може претендира за компенсация от какъвто и да било  тип от местната агенция за настаняванията.

12. Информация за местата на настаняване
Мармото ЕООД предоставя обща информация за апартаментите – описания и снимки, като не може да гарантира, че по време на пристигането, плана на апартамента, както и декорацията в него ще бъдат същите, както на снимките. Всякакви изисквания относно конкретно изложение или местоположение на апартамента се счита за допълнителна услуга и е възможно да не се разглежда като отговорност на компанията по договора.

13. Промени по предоговорена информация
Мармото ЕООД си запазва правото да променя информацията, като част от задълженията си да информира клиентите. Клиентът ще бъде информиран за всички такива промени, преди подписването на договора.
Туристическите продукти се предлагат от унгарския туристически оператор TravelLines Kft., Мармото ЕООД е туристическият агент, продаващ продуктите на българския пазар.

14. Отговорности на Мармото ЕООД
Наемането на апартаментите, предлагани от Мармото ЕООД не е обвързано с юридическа отговорност, следователно Мармото ЕООД не може да бъде подведено под отговорност за кражби, загуби или повреди на лични принадлежности в или около наетите апартаменти, на паркинги или общи площи (зали, ски-гардероб или гараж за велосипеди). Мармото ЕООД не носи отговорност за инциденти или наранявания от всякакъв тип по време на престоя, включително и инциденти случили се по време на участие в програмата, включена в пакета (например ски писти, лифтове, плувни басейни, спортни съоръжения и т.н), без оглед на причината.
Мармото ЕООД е фирма, предлагаща на крайни потребите туристически пакети от различни европейски компании на българския пазар. Мармото ЕООД е отговорна за събирането на дължимите суми за плащане, платени чрез банков превод от страна на клиентите и прехвърлянето на тези средства към туроператорите, преди договорените срокове за плащане.
Мармото ЕООД е отговорна за пълното информиране на всички клиенти (описание на мястото за настаняване, ски зони, информация за пътуване и т.н.). Туроператорите, чиито пакети Мармото ЕООД предлага, са отговорни за изпълнението на всички поръчани услуги, туристически пакети и транспортиране.

15. Фактури
Мармото ЕООД издава фактури в срок от 3 дни след извършване на плащане, ако такава е изискана от клиента. Всички обявени цени са без ДДС.

16. Лични данни
Мармото ЕООД е официално регистрирана като администратор на лични данни и може да събира личните данни за своите клиенти за целите на предоставяните услуги. Личните данни включват имена, пощенски и имейл адреси, телефонни номера, ЕГН, рождена дата, пол. Всички събрани данни ще бъдат използвани само за дейността на фирмата.
Мармото ЕООД има правото да предоставя вашите имена, имейл адрес и телефонен номер на други участници в туристическите пътувания с цел улесняване на комуникацията между заинтересованите страни преди пътуванията.

17. С финализиране на резервация за дадено пътуване се приема, че клиентът е прочел обстойно общите условия на компанията Мармото ЕООД и се съгласява с тях.

Абонирай се за е-бюлетин
 
Търсене събития
Реклама
Последни събития